กิจกรรมของบริษัทฯ

 

โครงการ depa Mini Transformation Voucher 10,000 บาท
มอบเงินสนับสนุน ให้กับลูกค้าที่ซื้อ Software iHotel ระบบบริหารงานโรงแรม

เริ่มวันที่ 15 มิถุนายน นี้

– จำกัดที่ 100 ทุน
– ระยะเวลาโครงการ 5 เดือนเริ่ม 15/6/2561
– ต้องเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคล SME สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท และพื้นที่ดำเนินการในโครงการฯ (ที่อยู่ของลูกค้า) คือจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC (ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา) เท่านั้น
– ลูกค้าที่จะขอรับเงินคืนซื้อซอฟต์แวร์ ต้องยื่นเอกสารดังนี้
1. ใบสมัคร โครงการ
2. สำเนาใบเสร็จรับเงิน (โดยเขียนชื่อประเภทซอฟต์แวร์ ที่ซื้อ ผู้ผลิต บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด) และ มีหมายเหตุ รับเงินสนับสนุนโครงการ depa Mini Transformation Voucher มูลค่า 10,000 บาท
3. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล / สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / ทะเบียนการค้า – อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามในสำเนา (เอกสารของผู้ซื้อ)
– ส่งเอกสารมาที่ไทยซอฟท์แวร์ และทางบริษัท จะยื่นหลักฐานให้กับทางสมาคม atsi
– หาก หากผ่านการพิจารณา จะแจ้งผลที่หน้าเว็บไซต์ www.depa.or.th
– ทาง ** DEPA จะติดต่อกับทางลูกค้าโดยตรงเพื่อจ่ายเงินคืน 10,000 บาท ภาบใน 30 วัน
ขอใบสมัครหรือสอบถามรายละอียดได้ที่
คุณสมศักดิ์ อมรสิทธิวงศ์ โทร. 0-2575-3959, 08-4130-5444
E-mail: somsak@thaisoftware.co.th
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ www.genius-ihotel.com

เงื่อนไข ลุ้นรับรางวัลฟรี เพียงตอบแบบสอบถามออนไลน์

   1. ระยะเวลาร่วมตอบแบบสอบถาม วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561 นี้
   2. รางวัล 3 ต่อ

 

 

รางวัลต่อที่ 1 สติกเกอร์ไลน์ มูลค่า 30 บาท ได้รับทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิง ได้รับสติกเกอร์ไลน์ชุด ยินดีต้อนรับ, 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ชาย ได้รับสติกเกอร์ไลน์ชุด ห้องว่างพร้อมบริการครับ

รางวัลต่อที่ 2 กระติกน้ำร้อน – เย็น มูลค่า 399 บาท จำนวน 20 รางวัล

รางวัลที่ต่อที่ 3 เครื่องไมโครเวฟ มูลค่า 2,990 บาท 1 รางวัล 

3. ของรางวัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหารางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงหรือเทียบเท่าให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล

5. คำตัดสินบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไข รับฟรี มือถือ เพียงลงทะเบียน และใช้งานจริง
1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561 นี้
2. ลงทะเบียนใช้ระบบบริหารงานโรงแรม GENiUS iHotel และใช้งานจริง

3. ชำระค่าสมาชิก 6 เดือน มูลค่าเริ่มต้น 18,000 บาท

ฟรี มือถือ Samsung Galaxy Notes 5 มูลค่า 22,000 บาท

ฟรี ระบบบริหารงานโรงแรมสำหรับผู้บริหารบนมือถือ GENiUS iHotel for Mobile 6 เดือน มูลค่า 6,000 บาท
ฟรี ค่าสมาชิกแรกเข้า 3,000 บาท

4. ของรางวัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหารางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงหรือเทียบเท่าให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล

6. คำตัดสินบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

“โครงการ เขาค้อ ยิ่งคิด ยิ่งคุ้ม”

     บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
   จัดอบรมซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานโรงแรม รีสอร์ท ให้กับอาจารย์โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อฯ เมื่อวันที่ 24 – 26 ก.พ. 59 ที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถแนะนำและอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ฯ ให้กับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ของผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เต็นท์ ในอำเภอเขาค้อ ให้ทันกับเทคโนโลยี เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเขาค้อให้เข้มแข็งและยั่งยืน และขอขอบคุณ ร้านอาหารเชลองเบย์ (บริเวณโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อฯ) และโรงแรมไร่สองเรา ที่ให้ใช้สถานที่ในการแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์และสมัครใช้ซอฟต์แวร์ฟรี สำหรับผู้ประกอบการในเขาค้อฯ ที่สนใจ

หมายเหตุ : ซอฟต์แวร์ฯ นี้จะเป็นผู้ช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ถูกต้องเป็นระบบ และช่วยให้เจ้าของหรือผู้บริหารดูข้อมูลและควบคุมวางแผนธุรกิจได้ทุกที่ ที่มีอินเตอร์เน็ตและตลอดเวลาที่ต้องการ ซอฟต์แวร์ฯ ระบบนี้ใช้งานง่าย ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำด้าน