กิจกรรมของบริษัทฯ

 

GENiUS iHotel เชื่อมระบบกับ Channel Manager ของ Site Minder

          บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับ Site Minder เชื่อมระบบ GENiUS iHotel (PMS) กับ Channel Manager ของ Site Minder เรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับการจองห้องพักจาก Online Travel Agency ต่างๆ เข้าสู่ระบบจองห้องพัก Reservation Management ของระบบ GENiUS iHotel อัตโนมัติ ช่วยลดเวลาในการทำงาน และป้องกันความผิดพลาดเรื่องการจอง Over Booking

โครงการ depa Mini Transformation Voucher 10,000 บาท
มอบเงินสนับสนุน ให้กับลูกค้าที่ซื้อ Software iHotel ระบบบริหารงานโรงแรม

เริ่มวันที่ 15 มิถุนายน นี้

– จำกัดที่ 100 ทุน
– ระยะเวลาโครงการ 5 เดือนเริ่ม 15/6/2561
– ต้องเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคล SME สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท และพื้นที่ดำเนินการในโครงการฯ (ที่อยู่ของลูกค้า) คือจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC (ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา) เท่านั้น
– ลูกค้าที่จะขอรับเงินคืนซื้อซอฟต์แวร์ ต้องยื่นเอกสารดังนี้
1. ใบสมัคร โครงการ
2. สำเนาใบเสร็จรับเงิน (โดยเขียนชื่อประเภทซอฟต์แวร์ ที่ซื้อ ผู้ผลิต บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด) และ มีหมายเหตุ รับเงินสนับสนุนโครงการ depa Mini Transformation Voucher มูลค่า 10,000 บาท
3. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล / สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / ทะเบียนการค้า – อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามในสำเนา (เอกสารของผู้ซื้อ)
– ส่งเอกสารมาที่ไทยซอฟท์แวร์ และทางบริษัท จะยื่นหลักฐานให้กับทางสมาคม atsi
– หาก หากผ่านการพิจารณา จะแจ้งผลที่หน้าเว็บไซต์ www.depa.or.th
– ทาง ** DEPA จะติดต่อกับทางลูกค้าโดยตรงเพื่อจ่ายเงินคืน 10,000 บาท ภาบใน 30 วัน
ขอใบสมัครหรือสอบถามรายละอียดได้ที่
คุณสมศักดิ์ อมรสิทธิวงศ์ โทร. 0-2575-3959, 08-4130-5444
E-mail: somsak@thaisoftware.co.th
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ www.genius-ihotel.com

เงื่อนไข ลุ้นรับรางวัลฟรี เพียงตอบแบบสอบถามออนไลน์

   1. ระยะเวลาร่วมตอบแบบสอบถาม วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561 นี้
   2. รางวัล 3 ต่อ

 

 

รางวัลต่อที่ 1 สติกเกอร์ไลน์ มูลค่า 30 บาท ได้รับทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิง ได้รับสติกเกอร์ไลน์ชุด ยินดีต้อนรับ, 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ชาย ได้รับสติกเกอร์ไลน์ชุด ห้องว่างพร้อมบริการครับ

รางวัลต่อที่ 2 กระติกน้ำร้อน – เย็น มูลค่า 399 บาท จำนวน 20 รางวัล

รางวัลที่ต่อที่ 3 เครื่องไมโครเวฟ มูลค่า 2,990 บาท 1 รางวัล 

3. ของรางวัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหารางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงหรือเทียบเท่าให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล

5. คำตัดสินบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไข รับฟรี มือถือ เพียงลงทะเบียน และใช้งานจริง
1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561 นี้
2. ลงทะเบียนใช้ระบบบริหารงานโรงแรม GENiUS iHotel และใช้งานจริง

3. ชำระค่าสมาชิก 6 เดือน มูลค่าเริ่มต้น 18,000 บาท

ฟรี มือถือ Samsung Galaxy Notes 5 มูลค่า 22,000 บาท

ฟรี ระบบบริหารงานโรงแรมสำหรับผู้บริหารบนมือถือ GENiUS iHotel for Mobile 6 เดือน มูลค่า 6,000 บาท
ฟรี ค่าสมาชิกแรกเข้า 3,000 บาท

4. ของรางวัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหารางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงหรือเทียบเท่าให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล

6. คำตัดสินบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

“โครงการ เขาค้อ ยิ่งคิด ยิ่งคุ้ม”

     บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
   จัดอบรมซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานโรงแรม รีสอร์ท ให้กับอาจารย์โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อฯ เมื่อวันที่ 24 – 26 ก.พ. 59 ที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถแนะนำและอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ฯ ให้กับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ของผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เต็นท์ ในอำเภอเขาค้อ ให้ทันกับเทคโนโลยี เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเขาค้อให้เข้มแข็งและยั่งยืน และขอขอบคุณ ร้านอาหารเชลองเบย์ (บริเวณโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อฯ) และโรงแรมไร่สองเรา ที่ให้ใช้สถานที่ในการแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์และสมัครใช้ซอฟต์แวร์ฟรี สำหรับผู้ประกอบการในเขาค้อฯ ที่สนใจ

หมายเหตุ : ซอฟต์แวร์ฯ นี้จะเป็นผู้ช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ถูกต้องเป็นระบบ และช่วยให้เจ้าของหรือผู้บริหารดูข้อมูลและควบคุมวางแผนธุรกิจได้ทุกที่ ที่มีอินเตอร์เน็ตและตลอดเวลาที่ต้องการ ซอฟต์แวร์ฯ ระบบนี้ใช้งานง่าย ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำด้าน