ความต้องการของระบบบริหารงานโรงแรม
(GENiUS iHotel)

เครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware)
   ✓ หน่วยประมวณผล CPU Core i3 ขึ้นไป

   ✓ หน่วยความจำ RAM 4 GB ขึ้นไป
   ✓ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 500 GB
   ✓ จอภาพ Monitor 17 LCD 

ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
   ✓ ระบบปฏิบัติการ Windows 7, 8, 10, iOS, Android

การเชื่อมต่อระบบ (Data Communication)
   ✓ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL / Fiber 15 MB หรือสูงกว่า

ซอฟต์แวร์ (Software)
   ✓ Acrobat Reader (สำหรับดูรายงานผ่าน Browser)   

 

ความต้องการของระบบบริหารงานร้านอาหาร
(GENiUS iRestaurant)

เครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware)
   ✓ หน่วยประมวลผล CPU Core i3 ขึ้นไป
   ✓ หน่วยความจำ RAM 4 GB ขึ้นไป
   ✓ พื่นที่จัดเก็บข้อมูล 500 GB
   ✓ จอภาพ Monitor 17 LCD
   ✓ เครื่องพิมพ์ Thermal Printer เช่น EPSON TM-82, TM-88 ขึ้นไป

ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
   ✓ ระบบปฏิบัติการ Windows 7, 8, 10, iOS, Android

การเชื่อมต่อระบบ (Data Communication)
   ✓ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL / Firbre 15 MB หรือสูงกว่า

ซอฟต์แวร์ (Software)
   ✓ Acrobat Reader (สำหรับดูรายงานผ่าน Browser)