ระบบบริหารงานโรงแรม GENiUS iHotel
ลงทะเบียนใช้ฟรี หรือ ทดลองใช้ฟรี 30 วัน

Package

 Standard
ใช้ฟรีตลอดไป

Basic
990 บาท/เดือน

Premium

จำนวนห้องพัก

ได้ถึง 100 ห้อง

ได้ถึง 100 ห้อง

ได้ถึง 500 ห้อง

รายได้สะสมต่อปี

1.8 ล้านบาท

2.2 ล้านบาท

ไม่จำกัด

จำนวนผู้ใช้งาน

1 User

2 User

ไม่จำกัด

จำนวนเครื่องใช้งาน

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

เพิ่มโลโก้ธุรกิจ

ระบบสต๊อกสินค้า

Export ข้อมูล Excel

รายงานเชิงวิเคราะห์

คลิกที่นี่ –>

ใช้โปรแกรมฟรี ทดลองใช้ 30 วัน

ทดลองใช้ 30 วัน