ระบบบริหารงานโรงแรม
GENiUS iHotel

หากคุณกำลังพบปัญหาในการบริหารโรงแรม

✓ ผู้บริหารได้รับรายงานช้า
✓ ตรวจสอบการทำงานยาก
✓ การเงินรั่วไหล
✓ พัฒนาธุรกิจได้ยาก
 การจองห้องผิดพลาด
พนักงานเปลี่ยนงานบ่อย

GENiUS iHotel ช่วยคุณได้

 บริหารงานโรมแรมได้ทุกที่ ทุกเวลา
กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น
 ตรวจสอบการทำงานได้ง่ายขึ้น
 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงแรม
 โรงแรมขนาดเล็กก็สามารถใช้งานได้
 ข้อมูลเชื่อมโยงทุกส่วนงาน
✓ มีรายได้เพิ่มขึ้นนำมาพัฒนาและบริหารงานโรงแรม
✓ มีโปรแกรมเสริมช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริการ
 บริการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น
✓ มีรายงานสรุป พร้อมส่งให้ผู้บริหาร
ลดภาระงานให้ฝ่ายไอทีมีเวลาดูแลงานอื่นได้มากขึ้น
ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ GENiUS iHotel

     GENiUS iHotel ระบบบริหารงานโรงแรม พัฒนาขึ้นโดยคนไทยแบบ Web Application ที่สมบูรณ์แบบ 100% รองรับการทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตบนระบบ Cloud Computing สามารถใช้งานระบบได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดอุปกรณ์ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน และความสะดวกของผู้บริหาร พนักงาน ตอบโจทย์การทำงาน และบริหารงานออนไลน์อย่างแท้จริง

 ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบ 100% ใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ
 บันทึกรายการได้พร้อมกันหลายเครื่องไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
 มีระบบความปลอดภัยเพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่ละคนทำให้ข้อมูล มีความปลอดภัยจากผู้ไม่ได้รับอนุญา
และเป็นความลับ
 ออกรายงานได้ทันทีและมีรายงานครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการทั่วไป ด้านการบริหารวิเคราะห์สรุปผลด้วยรายงานมาตรฐาน ไม่ต้องสร้างฟอร์มรายงานด้วยตัวเอง
✓ สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและรายได้ของโรงแรมได้เองเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพิ่มเติม
 เชื่อมั่นในความปลอดภัยของข้อมูลเพราะมีระบบการสำรองข้อมูลอัตโนมัติที่เป็นมาตรฐาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก GENiUS iHotel

     หัวใจที่สำคัญที่สุดคือ สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอีกทั้งยังสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับกิจการของลูกค้าและคู่ค้า

การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 บริหารจัดการรายได้ ได้อย่างรวดเร็ว มีรายงานวิเคราะห์สรุปยอดรายได้ สามารถนำเสนอข้อมูลสถิติ เพื่อการวางแผนงานในอนาคต และสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ
 บริหารจัดการคนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการทำงาน
 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกิจการ
 ฝ่าย Reservation ใช้ช่วยงานบันทึกการจอง และดูสถานะห้องเพื่อรับจองทันที
 ฝ่าย Cashier สามารถสรุปรายงานให้ผู้บริหารได้ทันที
 ฝ่ายการเงิน มั่นใจในการบริหารติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ฝ่ายแม่บ้าน ใช้ช่วยงานการบันทึกการทำความสะอาดห้องพัก ทำให้ทำงานได้อย่างครบถ้วน
 ฝ่ายซ่อมบำรุง ใช้ช่วยงานการบันทึกการซ่อมแซม สามารถตรวจสอบประวัติ และสรุปค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงได้
✓ ฝ่าย IT ไม่ต้องดูแลซอฟต์แวร์เนื่องจากไม่ได้ติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ มีเวลาในการดูแลงานอื่นๆ

คุ้มค่าการลงทุน

 เครื่องเดียวก็ใช้งานได้ ใช้ได้ไม่จำกัดผู้ใช้
✓ มีระบบจัดเก็บข้อมูลตลอด 24 ชม.
✓ มีทีมบริการตลอด 24 ชม.
 ลงทุนน้อย ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โรงแรม ราคาหลักแสนถึงหลักล้าน