ระบบจองห้องพักออนไลน์

Web Booking Online

เป็นโปรแกรมเสริม ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และต่อยอดบริการเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางขึ้น
คุณจะไม่พลาดโอกาสทางการตลาด โดยที่ลูกค้าสามารถจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ของคุณได้ทันที

ข้อดีที่ควรใช้ระบบจองห้องพักออนไลน์

ระบบจองห้องพักออนไลน์ที่ทันสมัย
ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ลดเวลาผู้เข้าพัก
สะดวกรวดเร็วในการ Check in

ข้อมูลถูกส่งเข้าระบบอัตโนมัติ
เป็นข้อมูลการจองของผู้เข้าพักทันที

ผู้เข้าพัก จองห้องพักได้เอง
ทำง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
และพิมพ์ใบยืนยันการจองได้ทันที

เพิ่มยอดขาย ลดค่าใช้จ่าย
จากคอมมิชชั่นหรือเอเจ้นท์ต่างๆ

โดดเด่นด้วยคุณสมบัติ

 สามารถกำหนดรายละเอียดโปรโมชั่น ชนิด – ประเภทห้องพัก, กำหนดราคาห้องพักทั้งช่วงปกติหรือช่วงเทศกาลและจัดเป็นแพ็คเกจ
 สามารถบันทึกการจองห้องพักจากลูกค้าได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม
 สามารถบันทึกวัน เดือน ปี ที่ลูกค้าจะเข้าพักล่วงหน้าได้ไม่จำกัดช่วงเวลา
 สามารถบันทึกจำนวนห้องที่จะจองได้ไม่จำกัด ขึ้นกับจำนวนห้องที่กำหนดไว้
 สามารถทราบได้ว่าช่วงเวลาที่ลูกค้าจองนั้น ห้องว่างหรือไม่
 สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริหารงานส่วนหน้า (Front) แสดงรายละเอียด เมื่อมีลูกค้าจองห้องพัก
 ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนในการจองห้องพัก
 สามารถเชื่อมโยงกับระบบเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต (โดยทางโรงแรม เป็นผู้ติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ) ช่วยลดความผิดพลาดเรื่องการคำนวนยอดเงินต่างๆ

จองห้องพักโรงแรม